Kotva

Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
Při provozování tohoto webu nám pomáhají soubory cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE

Vstup do škola on-line





Fotogalerie

Tisk
Mapa webu
A
A
A

Výchovný poradce

Mgr. Tomáš Zika

t.zika@skolaekonom.cz 

KONZULTAČNÍ HODINY:

pátek 13:15 - 14:15 nebo kdykoliv jindy po předchozí domluvě

 

Plán výchovného poradce pro školní rok 2020-2021

 

Září-říjen

- pohovory se žáky prvního ročníku EKONOM SŠ (zjištění rodinného zázemí, co očekávají od studia atd.) ve spolupráci s třídními učiteli a školním metodikem prevence

- adaptační kurz pro žáky prvního ročníku - vytipování výchovně problémových žáků prvních ročníků a vytipování možných obětí šikany – ve spolupráci s třídními učiteli a školním metodikem prevence

- vypracování PLPP a IVP pro žáky se SVP, seznámit pedagogy s těmito dokumenty

 

Listopad-prosinec

- zmapování situace v jednotlivých třídách (výchovně problémoví žáci, vůdčí typy, vztahy v třídních kolektivech, studijně nejlepší a nejhorší žáci, drogová problematika,...) ve spolupráci s třídními učiteli a školním metodikem prevence

- využití schůzek s rodiči k řešení stávajících problémů (absence, změny chování, prospěch)

- konzultace se žáky (osobní a prospěchové problémy)

- podpora organizace sportovních turnajů, výchovných koncertů, besed a kulturních aktivit

 

Leden-únor

- organizace lyžařského kurzu - hry a soutěže zaměřené na sebepoznávání a komunikaci

- informování a konzultace žáků (4. BMW) o možnostech pomaturitního vzdělání, pomoc s výběrem VŠ/VOŠ a podáním přihlášek

- konzultace při osobních a prospěchových problémech žáků

- na příkladech TV dokumentů ukázat žákům příčiny, průběh a následky násilí, zneužívání a šikanování – ve spolupráci se školním metodikem prevence

 

Březen-duben

- podpora a koordinace projektů zaměřených na prezentační a komunikační dovednosti žáků

- besedy se žáky na daná témata

- využití schůzek s rodiči k řešení stávajících problémů (neprospěch, absence, osobní problémy)

- příprava na maturitní zkoušku - žáci 4. BMW (podpora, pomoc, problémy)

- pohovory se žáky třetího ročníku na téma „ Kam po maturitě?“

- průběžná kontrola plnění PLPP a IVP u žáků se SVP

 

Květen-červen

- pohovory se žáky třetího ročníku - zhodnocení průběhu studia, splněná a nesplněná očekávání - využít jako náměty pro zlepšení práce pedagogických pracovníků

- konzultace při osobních a prospěchových problémech žáků

- organizace exkurze (hry, soutěže apod.)

- organizace třídních výletů - hry, soutěže zaměřené na teambuilding

- zhodnocení průběhu školního roku, slavnostní vyhodnocení a ocenění nejlepších žáků

 

Průběžné úkoly:

- spolupracovat se všemi pedagogickými spolupracovníky, zejména s TU

- spolupracovat s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Litoměřicích a dalšími školskými poradenskými zařízeními

- sledovat negativní jevy a konkrétně je řešit

- výchova ke zdravému životnímu stylu v rámci hodin OBN

- průběžné řešení problematiky šikany ve spolupráci se školním metodikem prevence

a)     vytipování možných obětí

b)    pohovor s rizikovými žáky o úskalích a nebezpečích šikany

c)     seznamovat žáky s příklady šikanování na TV dokumentech

d)    seznámit žáky s možnými následky šikanování

e)     upozornit na právní následky šikanování

f)     průběžně sledovat třídní klima a vztahy mezi žáky

g)    v případě šikanování důrazně zakročit a celou situaci urychleně vyřešit

h)    spolupracovat s PPP v Litoměřicích při řešení šikany

- průběžně informovat žáky o možnostech sportovního vyžití na naší škole i ve městě

- mapovat vztahy mezi vyučujícími a třídními kolektivy

- v rámci výuky výchovně působit na žáky v otázkách sexuální výchovy a formovat u žáků zodpovědný vztah ke svému zdraví a rodičovství

- v rámci výuky pěstovat u studentů zodpovědný přístup ke svému životu - docházka do školy a příprava na výuku

- propagovat alternativní způsob vyučování – problémové vyučování, kooperativní vyučování, exkurze, dramatizace, hra jako vyučovací metoda atd.

 

 

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních