Kotva

Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE

Vstup do škola on-line

Fotogalerie

Tisk
Mapa webu
A
A
A

Specialista v oboru: Mediální výchova, Webový design

Zobrazeno: x |

63–41–M/01 Ekonomika a podnikání - Specialista v oboru:

                       MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

                       WEBOVÝ DESIGN

 

Forma studia

Čtyřleté denní studium určené pro absolventy 9. tříd základních škol. 
Studium je zakončené maturitní zkouškou.

Charakteristika oboru

Program připravuje pro výkon profesí publicisty (redaktora, novináře, reportéra) a odborného pracovníka vztahů s veřejností. Poskytuje vzdělávání v oblasti mediální komunikace a komunikace mezi organizací a veřejností. Výuka je zaměřena na působení v médiích a ostatní novinářské činnosti s cílem připravit specialisty pro oblast public relations a marketingovou sféru. Žák se seznámí s teoretickými základy mediální komunikace, s rolí komunikačních útvarů v rámci managementu firem, stejně tak se zařazením problematiky médií a komunikace do ekonomického a společenského rámce. Naučí se ovládat jednotlivé žánry, jednotlivé disciplíny publicistiky, připravovat zprávy, články a reportáže, redigovat texty, zpracovat postupy komunikace organizace s veřejností a médii.  V rámci webového designu se naučí provádět činnosti související s multimediální tvorbou webdesignu, ovládat technologické postupy tvorby multimediálních děl, používat nové technologie, programy, technická zařízení pro tvorbu grafiky, zpracování audio  a videozáznamů.

Dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. nejsou pro studium tohoto oboru vyžadovány zvláštní zdravotní požadavky a tedy není nutné lékařské potvrzení na přihlášce ke studiu na středí škole.

Odborné předměty

mediální komunikace, rétorika, informační a komunikační technologie, webový design a grafika, bezpečnost v IT.

Uplatnění

redaktor, novinář, tiskový mluvčí, moderátor, webový architekt, webový grafik aj.

Organizace výuky

Naše škola nabízí moderní způsob výuky a individuální přístup k žákům. Škola používá vzdělávací systém TAHÁK, na kterém žáci naleznou veškeré učivo, které se probírá v jednotlivých vyučovacích hodinách. Výuka probíhá za použití multimediální techniky, počítače a dataprojektoru. V případě absence žáka na kontaktní výuce může sledovat živé vysílání výuky přímo z učebny. Všichni žáci školy jsou evidováni v elektronickém výukovém systému, do kterého mají prostřednictvím internetu přístup po zadání hesla i rodiče. Ti si tak můžou kdykoliv zobrazit aktuální docházku žáka, jeho studijní výsledky i udělené pochvaly nebo kázeňská opatření. Součástí studia je i odborná praxe ve firmách, která umožní žákovi propojit teoretické informace získané ve výuce s činností praktickou.

Školné

Platba se provádí dvakrát ročně, vždy před začátkem nového pololetí nebo ve čtvrtletních splátkách (po dohodě jsou možné i měsíční splátky). Pro 1. ročník je školné stanoveno v jednotné výši 15 000 Kč. Pro další ročníky je částka stanovena podle celkového průměrného prospěchu žáka za obě pololetí předchozího ročníku.

 

Učebnice

Používáme elektronické učebnice (skripta), které jsou součástí výukového systému TAHÁK.

 

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

 

Možnosti navazujícího studia

Tříleté denní studium Vyšší odborné školy, obor Personální management (titul DiS.) nebo tříleté dálkové bakalářské studium, obor Veřejná správa a regionální rozvoj (titul Bc.) s navazujícím dvouletým dálkovým magisterským studiem stejného oboru (titul Ing.).

Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.