Kotva

Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE

Vstup do škola on-line

Fotogalerie

Tisk
Mapa webu
A
A
A

Specialista v oboru: Mezinárodní obchod, Cestovní ruch

Zobrazeno: x |

63–41–M/02 Obchodní akademie - Specialista v oboru:

                                MEZINÁRODNÍ OBCHOD

                                CESTOVNÍ RUCH

 

Forma studia

Čtyřleté denní studium určené pro absolventy 9. tříd základních škol. 
Studium je zakončené maturitní zkouškou.

Odborné předměty

cestovní ruch, ekonomika a mezinárodní obchod, právo, účetnictví, písemná a elektronická komunikace aj.

 

Uplatnění

průvodce, delegát, pracovník CK, finanční referent, obchodník, bankovní a finanční poradce aj.

 

Charakteristika oboru

Výukový program je zaměřen na obchodně podnikatelské aktivity subjektů cestovního ruchu a právní aspekty podnikání v cestovním ruchu. Absolvent se naučí využívat ekonomické informace k řízení, vést podnikovou administrativu, kalkulovat ceny produktů a služeb a smluvně zabezpečovat jejich odbyt. Bude schopen sestavit nabídku a propagaci produktů a služeb cestovního ruchu, organizovat průzkum trhu a výsledky vyhodnocovat. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou důležitým předpokladem pro uplatnění v cestovním ruchu. Žák získá znalosti o vzájemných vztazích mezi základními ekonomickými kategoriemi, o principech fungování obchodně podnikatelských činností tržní ekonomiky, osvojí si poznatky z oblasti zahraničního obchodu se zaměřením na dovozní a vývozní operace. Naučí se zpracovávat podklady pro jednotlivé obchodní případy, koncipovat kupní smlouvy, zpracovávat agendu platebního styku se zahraničím, využívat dokumentaci spojenou s dodacími podmínkami ve vztahu k zahraničí.

Dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. nejsou pro studium tohoto oboru vyžadovány zvláštní zdravotní požadavky a tedy není nutné lékařské potvrzení na přihlášce ke studiu na středí škole.

 

Organizace výuky

Naše škola nabízí moderní způsob výuky a individuální přístup k žákům. Škola používá vzdělávací systém TAHÁK, na kterém žáci naleznou veškeré učivo, které se probírá v jednotlivých vyučovacích hodinách. Výuka probíhá za použití multimediální techniky, počítače a dataprojektoru. V případě absence žáka na kontaktní výuce může sledovat živé vysílání výuky přímo z učebny. Všichni žáci školy jsou evidováni v elektronickém výukovém systému, do kterého mají prostřednictvím internetu přístup po zadání hesla i rodiče. Ti si tak můžou kdykoliv zobrazit aktuální docházku žáka, jeho studijní výsledky i udělené pochvaly nebo kázeňská opatření. Součástí studia je i odborná praxe ve firmách, která umožní žákovi propojit teoretické informace získané ve výuce s činností praktickou.

 

Školné

Platba se provádí dvakrát ročně, vždy před začátkem nového pololetí nebo ve čtvrtletních splátkách (po dohodě jsou možné i měsíční splátky). Pro 1. ročník je školné stanoveno v jednotné výši 15 000 Kč. Pro další ročníky je částka stanovena podle celkového průměrného prospěchu žáka za obě pololetí předchozího ročníku.

 

Učebnice

Používáme elektronické učebnice (skripta), které jsou součástí výukového systému TAHÁK. 

Možnosti navazujícího studia

Tříleté denní studium Vyšší odborné školy, obor Personální management (titul DiS.) nebo tříleté dálkové bakalářské studium, obor Veřejná správa a regionální rozvoj (titul Bc.) s navazujícím dvouletým dálkovým magisterským studiem stejného oboru (titul Ing.).

Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.