Kotva

Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE

Vstup do škola on-line

Fotogalerie

Tisk
Mapa webu
A
A
A

Specialista v oboru: Budoucí technologie

Zobrazeno: x |

63–41–M/01 Ekonomika a podnikání - Specialista v oboru:

BUDOUCÍ TECHNOLOGIE

 

Čtyřleté denní studium určené pro absolventy 9. tříd základních škol. 
Studium je zakončené maturitní zkouškou. 

Odborné předměty

Bezpečnost v IT, ekonomie, právo, informační a komunikační technologie.

 

Uplatnění

IT pracovník, správce dat, marketingový specialista online prodeje

 

Charakteristika oboru

Absolvent oboru se učí bezpečně pohybovat v online prostředí. Zjistí, jak zpracovávat a zabezpečit data jak firemní, tak osobní a jak maximálně odvracet hrozby narušení bezpečnosti práce s výpočetní technikou. Naučí se znát základní principy bezpečného využívání informačních a komunikačních technologií. Bude schopen zabezpečit počítač, datová média nebo počítačovou sít před účinky škodlivých programů, zálohovat data a bezpečně se pohybovat a komunikovat na síti Internet, ale také využívat nejrůznějších antivirových programů, webových prohlížečů a dalších nástrojů.

Dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. nejsou pro studium tohoto oboru vyžadovány zvláštní zdravotní požadavky a tedy není nutné lékařské potvrzení na přihlášce ke studiu na středí škole.

 

Organizace výuky

Naše škola nabízí moderní způsob výuky a individuální přístup k žákům. Škola používá vzdělávací systém TAHÁK, na kterém žáci naleznou veškeré učivo, které se probírá v jednotlivých vyučovacích hodinách. Výuka probíhá za použití multimediální techniky, počítače a dataprojektoru. V případě absence žáka na kontaktní výuce může sledovat živé vysílání výuky přímo z učebny. Všichni žáci školy jsou evidováni v elektronickém výukovém systému, do kterého mají prostřednictvím internetu přístup po zadání hesla i rodiče. Ti si tak můžou kdykoliv zobrazit aktuální docházku žáka, jeho studijní výsledky i udělené pochvaly nebo kázeňská opatření. Součástí studia je i odborná praxe ve firmách, která umožní žákovi propojit teoretické informace získané ve výuce s činností praktickou.

 

Školné

Platba se provádí dvakrát ročně, vždy před začátkem nového pololetí nebo ve čtvrtletních splátkách (po dohodě jsou možné i měsíční splátky). Pro 1. ročník je školné stanoveno v jednotné výši 15 000 Kč. Pro další ročníky je částka stanovena podle celkového průměrného prospěchu žáka za obě pololetí předchozího ročníku.

 

Učebnice

Používáme elektronické učebnice (skripta), které jsou součástí výukového systému TAHÁK. 

Možnosti navazujícího studia

Tříleté denní studium Vyšší odborné školy, obor Personální management (titul DiS.) nebo tříleté dálkové bakalářské studium, obor Veřejná správa a regionální rozvoj (titul Bc.) s navazujícím dvouletým dálkovým magisterským studiem stejného oboru (titul Ing.).

Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.