Kotva

Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE

Vstup do škola on-line
Škola online

Fotogalerie

Tisk
Mapa webu
A
A
A

Manažer výroby - kvalitář


63–41–M/01 Ekonomika a podnikání - Manažer výroby - kvalitář

Čtyřleté denní studium určené pro absolventy 9. tříd základních škol. 
Studium je zakončené maturitní zkouškou.

Organizace výuky

Naše škola nabízí moderní způsob výuky a individuální přístup k žákům. Škola používá vzdělávací systém TAHÁK, na kterém žáci naleznou veškeré učivo, které se probírá v jednotlivých vyučovacích hodinách. Výuka probíhá za použití multimediální techniky, počítače a dataprojektoru. Všichni žáci školy jsou evidováni v elektronickém výukovém systému, do kterého mají prostřednictvím internetu přístup po zadání hesla i rodiče. Ti si tak můžou kdykoliv zobrazit aktuální docházku žáka, jeho studijní výsledky i udělené pochvaly nebo kázeňská opatření. Součástí studia je i odborná praxe ve firmách, která umožní žákovi propojit teoretické informace získané ve výuce s činností praktickou.

Školné

Platba se provádí dvakrát ročně, vždy před začátkem nového pololetí nebo ve čtvrtletních splátkách (po dohodě jsou možné i měsíční splátky). Pro 1. ročník je školné stanoveno v jednotné výši 9 600 Kč. Pro další ročníky je částka stanovena podle celkového průměrného prospěchu žáka za obě pololetí předchozího ročníku.

Učebnice

Používáme elektronické učebnice (skripta), které jsou součástí výukového systému TAHÁK. 

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

V souladu se zněním § 59-64 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a ve znění vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění, stanovuje ředitel školy tato krotéria přijímacího řízení: 

  • žák vyplní motivační dotazník,
  • absolvuje jednotné přijímací zkoušky.

Možnosti navazujícího studia

Tříleté denní studium Vyšší odborné školy, obor Personální management (titul DiS.) nebo tříleté dálkové bakalářské studium, obor Veřejná správa a regionální rozvoj (titul Bc.) s navazujícím dvouletým dálkovým magisterským studiem stejného oboru (titul Ing.).