Kotva

Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE

Vstup do škola on-line

Fotogalerie

Tisk
Mapa webu
A
A
A

Ochrana osobních údajů

Zobrazeno: x |

Ochrana osobních údajů vychází ze zákona 101/2000 Sb. v platném znění a ze zákona 561/2004 Sb. v platném znění – Školský zákon a dalších zákonů a vyhlášek. 

  • Škola je povinna podle platné legislativy poskytovat osobní údaje žáků a studentů rodičům, policii, soudům a orgánům státní správy a samosprávy a dalším institucím.
  • Informace s osobními údaji se podává na základě dokumentu Žádost o informaci a po schválení pracovníkem pověřeným vedením rejstříku školy a ředitelem školy.
  • Podaná informace se eviduje v písemné formě a je součástí základní dokumentace školy.
  • Osobní údaje žáka a studenta (známky, docházka, kázeňská opatření,…) jsou kryta přihlašovacím jménem a heslem, které obdrží žák nebo student a jeho zákonný zástupce. 

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s., dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje svých zaměstnanců, žáků, jejich zákonných zástupců žáků a dalších osob, které přijdou se školou do styku v rámci plnění činností školy.

 

Osobní údaje škola získává přímo od subjektu údajů, případně vznikají v rámci realizace její činnosti (např. hodnocení či docházka žáků). Osobní údaje škola zpracovává pro plnění právní povinnosti dle zákona 561/2004 Sb. školský zákon a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6 odstavce 1. písmene e) nařízení EP a Rady EU 216/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje může škola použít pouze pro vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem školy. V zákonem stanoveném rozsahu předává škola osobní údaje též kontrolním, dozorčím a metodickým orgánům jako například MŠMT, ČŠI, CVZZ (např. údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte dle vyhlášky 364/2005 Sb., evidence úrazů dle vyhlášky 64/2005 Sb. a další).

 

Osobní údaje, které škola zpracovává nad rámec svých zákonných povinností, získává od subjektů údajů na základě souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je striktně dobrovolným aktem a součástí souhlasu je i informace o účelu a době použití osobních dat.

 

Na školu je možné se k uplatnění vlastních práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky nxfmck2, emailem na skolaekonom@skolaekonom.cz; nebo poštou na adresu Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Škola, jako orgán veřejné moci a veřejný subjekt, zřídila pro zajištění ochrany osobních údajů a udržování standardů kvality a bezpečnosti při zpracování personálních dat funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Správce a zpracovatel dat:                           Bc. Helena Kozlová

Pověřenec ochrany os. dat:                          Ing. Jitka Hložková

 

Kontakt ŠKOLA:

Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice

tel: 416 732 996, email: skolaekonom@skolaekonom.cz

 

                                                                                                       

S platností ode dne 25. května 2018                                                     Mgr. Miroslav Pokorný

                                                                                                                 zřizovatel školy

Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.