Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom

VYSOKÁ ŠKOLA – VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Škola on-line
Fotogalerie

Tisk
Mapa webu
A
A
A

KOMBINOVANÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM


Obor vzdělání

Veřejná správa a regionální rozvoj

Forma studia

Dvouleté kombinované magisterské studium určené pro absolventy bakalářského studia.

 

Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání, student absolvuje méně kontaktních hodin a vyučujícím, studuje samostatně ve virtuálním prostředí, má k dispozici speciální učební pomůcky a je spojen on-line a vyučjícími a fakultou prostřednictvím internetu.

 

Absolvent získá titul Inženýr (Ing.).

Studium se dělí na 2 stupně:

1. stupeň (2 semestry) je kurzem celoživotního vzdělávání a účastník nemá statut studenta,

2. stupeň (2 semestry) je řádným studiem v magisterském oboru a posluchač má statut studenta.

 

KURZ CŽV

 

Kurz celoživotního vzdělávání je studium mimořádné (placené) a je přístupné všem, kteří:

 

  • řádně podají přihlášku 
  • splňují podmínku úspěšně ukončeného úplného středního vzdělání pro bakalářský stupeň studia (maturita).
  • bez konání přijímacích zkoušek.

 

Poplatek za podání přihlášky: 750 Kč

Školné: 18 800 Kč za semestr.

 

Náplň kurzů CŽV (VSRR, PaA) vychází z akreditovaného oboru - obsah i rozsah je shodný se studiem řádným

 

  • O přijetí do kurzu CŽV rozhoduje pořadí přihlášky a včasné zaplacení úhrady kurzu na základě výzvy.
  • Zaplacením platby kurzu uchazeč potvrzuje, že se řádně seznámil s veškerými podmínkami CŽV a bez jakýchkoliv výhrad s nimi souhlasí.
  • Kurz je otevírán pouze v případě dostatečného počtu účastníků na základě rozhodnutí děkana PEF.

 

STATUT STUDENT

Po absolvování prvního bloku modulů studijního programu celoživotního vzdělávání navazujícího magisterského stupně (2 semestry v navazujícím magisterském programu) lze využít možnost přijetí k řádnému kombinovanému studiu ve středisku, kde získávají statut studenta (bezplatné studium) a po absolvování studia a po vykonání Státní závěrečné zkoušky získají příslušný titul (Ing.)

 

Studium v tomto stupni je bezplatné, školné se tedy neplatí. 

 

PODMÍNKY PŘESTUPU NA STATUT STUDENT

 

Podmínky přijetí do řádného kombinovaného studia jsou:

 

  1. podání přihlášky ke studiu
  2. uzavření všech předepsaných studijních povinností kurzu CŽV (lze povolit přesun maximálně dvou neuzavřených předmětů)
  3. Zápočty a zkoušky z mimořádného studia se na řádném studiu uznávají a započítávají

 

Organizace výuky

Jedná se o kombinované studium, které je organizováno tak, aby jej bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace probíhají v Litoměřicích a zajišťují je vysokoškolští učitelé z České zemědělské univerzity v Praze. Jsou rozvrženy průměrně jedenkrát za měsíc, většinou o sobotách a nedělích.

 

Školné:

v 1. stupni studia je cena kurzu za semestr 18 800,--Kč, v 2. stupni studia se jedná o studium bezplatné.

 

Profil absolventa

Student, který úspěšně složí státní diplomovou zkoušku, získá titul Inženýr (Ing.). Nalezne uplatnění v institucích místní, regionální i státní správy, může též pracovat v malých a středních podnicích soukromé sféry a využít velmi široké základy ekonomických, manažerských a společensko-vědních disciplín.

 

PŘEHLED KONZULTACÍ MAGISTERSKÉHO STUDIA - zde (Velikost: neznámá)

 

Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.