Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom

VYSOKÁ ŠKOLA – VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Škola on-line
Fotogalerie

Tisk
Mapa webu
A
A
A

KONZULTAČNÍ STŘEDISKO LITOMĚŘICE

Vloženo: 13.12.2016 | Autor: Novakova| Zobrazeno: x |
Konzultační středisko v Litoměřicích vzniklo v akademickém roce 2005/2006. Slavnostní zahájení studia proběhlo v aule budovy Okresního soudu v Litoměřicích. Zúčastni se rektor České zemědělské university prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c., děkan Provozně akademické fakulty prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc., proděkan Ing. Martin Pelikán, Ph.D., starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč, vedoucí konzultačního střediska Mgr. Miroslav Pokorný a další představitelé města a regionu.

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU v Praze)

je vzdělávací a vědecká instituce, která v souladu se zákonem o vysokých školách poskytuje vrcholné univerzitní vzdělání a rozvíjí tvůrčí, vědecké, pedagogické, sociální a kulturní činnosti v duchu národních, demokratických a humanitních tradic. Podílí se na přípravě vysokoškolsky vzdělané inteligence, přispívá k všestrannému rozvoji vzdělanosti.
 
Základní strategický cíl PEF ČZU v Praze je spjat s upevňováním mezinárodně srovnatelné pozice a konkurenční výhody v rámci ČR a Evropy. Tento strategický cíl je založen na využití jedinečné konjunkturální situace a jeho naplňování vychází z využití vysokého potenciálu pedagogů, zaměstnanců, studentů a kooperujících subjektů.
 
Z hlediska postavení v konkurenčním prostředí ČR, tzn. v rámci více než dvaceti ekonomických fakult veřejných vysokých škol, patří PEF ČZU v Praze mezi fakulty největší (přes 9 200 studentů), nejlepší (v rámci akreditace MŠMT ČR zařazena ve skupině šesti nejlepších ekonomických fakult) a nejžádanější (v posledních letech více než 8 000 uchazečů o studium). Bohaté zahraniční styky v oblasti pedagogické a výzkumné charakterizují PEF jako rovnoprávného partnera renomovaných evropských a zámořských univerzit.
 
Dlouholetá tradice a soustavný rozvoj pedagogické činnosti, vědeckovýzkumné činnosti a zahraničních styků se odrážejí v uznání vysoké úrovně těchto významných oblastí akademické práce formou akreditace oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia a oborů pro habilitační a profesorská řízení.  
 
 
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.