Kotva

Kontakty


Mgr. Miroslav Pokorný

Ředitel školy 

Email: m.pokorny@skolaekonom.cz

Tel:   602 435 329

Mgr. Jarmila Pokorná 

Info o kurzech, certifikátech a studiu

Email: pokorna@jazykovaskola.cz

Tel:   724 029 019

Ing. Jitka Nováková

Zástupkyně ředitele pro administrativu,
Poradce Konzultačního střediska Litoměřice pro PEF ČZU v Praze

Email: j.novakova@skolaekonom.cz

Tel:   416 732 996, 734 752 003

Magda Zabilanská

Zástupkyně ředitele pro SŠ 

Email: m.zabilanska@skolaekonom.cz

Tel:   734 752 006

 

Mgr. Pavel Hrubý

Zástupce ředitele pro VOŠ 

Email: p.hruby@skolaekonom.cz

Tel:   734 752 004