Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  -  Personální management

Vstup do škola on-line

Fotogalerie

Tisk
Mapa webu
A
A
A

Certifikáty školy


  • ČSN ISO 9001:2009
  • Certifikát Zlatá škola 
  • Certifikát kvality Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska 
  • Certificate of Achievement

 

Politika jakosti

Politika jakosti je nedílnou součástí nástrojů managementu školy s názvem Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s., Litoměřice, Palackého 730/1. Uplatněním politiky jakosti organizace usiluje o neustálé uspokojování potřeb širokého spektra zákazníků (studentů a jejich rodičů, účastníků kurzů celoživotního vzdělávání, státu, regionu i obce) dosahované cestou efektivního využívání všech zdrojů a prostřednictvím týmové spolupráce zaměstnanců školy.

Přijatá politika jakosti má pomoci k dosažení následujících kategorií strategického plánování :

 

Vize školy

Vybudování nestátní školy jako prestižní vzdělávací, výchovné a společensko-kulturní instituce v regionu.

 

Poslání školy

Škola sleduje u žáků, studentů a absolventů skloubení znalostí, dovedností a schopností jedince stát se aktivním a ekonomicky výkonným členem společnosti, osobní růst jednotlivce a jeho zapojení do hospodářského i kulturního života společnosti. To vše se realizuje ve škole, která zaplňuje prostor v nabídce škol regionu a má zde výsadní postavení významné vzdělávací, sociálně společenské a kulturní instituce. Žáci, studenti, absolventi, učitelé, rodiče a přátelé školy jsou blízkými spolupracovníky při vytváření pozitivního vztahu ke škole, při budování pozitivní image školy.

Vedení školy prosazuje v politice jakosti následující základní zásady:

  • Zajistit vysokou kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu respektujícího zásady moderního středoškolského a vyššího odborného studia ekonomického typu, které odpovídá aktuálním požadavkům vzdělávací soustavy i trhu práce ve vazbě na školský zákon a přijaté standardy EU.
  • Rozvinout princip spolupráce mezi zaměstnanci školy, žáky a studenty, absolventy, rodiči i širokou sympatizující veřejností.
  • Důsledně uplatňovat systém řízení jakosti v praxi jako záruky vysokého standardu poskytovaných služeb.

Uvedené zásady musí podléhat zpětné vazbě na měnící se podmínky se snahou neustále zvyšovat kvalitu požadovaných výstupů. Škola musí být schopna se rychle adaptovat na měnící se potřeby potenciálních zákazníků, neboť jenom tak dokáže uspět v soutěži s obdobnými organizacemi v regionu i ČR.

Tato politika jakosti je závazná pro všechny zaměstnance Vyšší odborné školy, Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s., Litoměřice, Palackého 730/1, kteří za její realizaci nesou v rozsahu svých práv a povinností plnou odpovědnost.

V Litoměřicích dne 1. září 2007

 

Mgr. Miroslav Pokorný

ředitel školy

Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.