Váš e-mail:*
Vaše jméno:*
Předmět zprávy:*
Vaše zpráva:*
* Povinná pole

NAPIŠTE NÁM Jsme on-line
VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Ekonom

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA  -  Personální management

Vstup do škola on-line

Fotogalerie

Tisk
Mapa webu
A
A
A

Školení MOOc kurzů Litoměřice

Vloženo: 10.3.2019 | Zobrazeno: x |
Ve dnech 7. a 8. března 2019 s konalo školení MOOc kurzů, které jsou jednou z naplnění aktivit v projektu vyšších odborných škol - ekonomické sekce.

Massive Open Online Courses (MOOC) lze charakterizovat jako digitální vzdělávací zdroje a zároveň specifickou oblast e-learningu. Základním prvkem školení bylo přiblížit smysl a nastavení realizace MOOc kurzů v projektu VOV ekonomická sekce. Účastníci tak měli možnost sdílet informace a řešit samotnou realizaci kurzů  v jednotlivých klíčových aktivitách. Další část školení byla podpořena telekonferencí s jednotlivými realizátory, kteří zastupují ekonomické odbornosti v projektu.

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MOOCů:

 

MASIVNÍ

Kurz je určený pro větší počet účastníků, nežli se běžně účastní prezenčního vysokoškolského vzdělávání (obvykle limitovaného velikostí posluchárny). Někdy se také pro přibližné určení minimálního počtu účastníků používá tzv. Dunbarovo číslo5 , kterému se zpravidla přisuzuje hodnota 150 osob.

 

OTEVŘENÝ

Kurz je přístupný komukoli, kdo má k dispozici připojení k internetu. Kurz je přístupný permanentně, tedy i v době, kdy tutor není online. Má-li kurz pevně stanovený začátek a konec, je přístupný po celou dobu svého trvání. Podmínkou pro účast v kurzu není požadavek na předchozí kvalifikaci, nutnost doložit předchozí vzdělání (např. dosažené magisterské vzdělání v oblasti učitelství). Kurz je pro účastníky dostupný zdarma.

 

ONLINE

Kurz je kompletně online, tzn. prezenční aktivity uskutečňované mimo online prostředí nejsou povinné.

 

KURZ

Minimální rozsah kurzu je 1 ECTS (Evropský systém pro převod a kumulaci kreditů), tedy objem celkové práce účastníka (přednášky, cvičení, úkoly atp.) je vyšší nežli 25 hod. Kurz může být ale i násobně rozsáhlejší. Vzdělávací obsah kurzu je tvořen různorodými digitálními zdroji a materiály v různých formátech, zejm. se jedná o video, animace, audio, text, hry včetně simulací, využívá sociálních médií. Kurz vyžaduje od účastníků interakci (jedná se zejm. o sociální média, diskuzní fóra, komentáře, blogové příspěvky) prostřednictvím které se formuje učící se komunita. Kurz obsahuje mechanizmy zpětné vazby. Jedná se o automaticky generovanou zpětnou vazbu (např. testy a kvízy), zpětnou vazbu zprostředkovanou ostatními účastníky kurzu, nebo zpětnou vazbu od tutora či organizátorů. Úspěšný absolvent kurzu získá potvrzení o absolvování (např. digitální odznak). Formální osvědčení o absolvování vzdělávacího programu může být absolventovi vydáno za úplatu. vi. Studijní průvodce kurzem, resp. sylabus obsahuje návod, jak se učit prostřednictvím nabízených materiálů a zprostředkované interakce.

 

 

INFORMACE K PROJEKTU A KURZY MOOc v projektu VOV ekonomická sekce jsou dostupné na:

https://www.vovcr.cz/ekon/ 

 

VÍCE NA: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-digitalniho-vzdelavani-do-roku-2020 

http://home.eadtu.eu/images/Results/Definition_Massive_Open_Online_Courses.pdf (Velikost: neznámá)

https://www.caduv.cz/mooc/

 

 

 

 

 

Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.